Regulament

REGULAMENT FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala

1. ASPECTE GENERALE
1.1. Prezentul regulament se aplică tuturor participanţilor la concursul FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala , ce va avea loc in perioada 16 -17 ianuarie 2021.
1.2. Organizatorul evenimentului este Asociatia Runsilvania, cu sediul in Cluj-Napoca.
1.3. Editia din acest an este una speciala, desfasurata in conditiile pandemiei de SARS COV 2 si restrictiilor impuse de starea de alerta, instituite prin normele legale in vigoare la data competitiei.
1.4. FAGET WINTER RACE 2021 se va desfasura in varianta unei competitii “virtuale”, care presupune parcurgerea individuala a traseului de concurs de catre fiecare participant, in orice moment ales de catre acesta, in intervalul de timp indicat de catre Organizator.
1.5. Exista doua optiuni de traseu:
• Prima presupune parcurgerea traseului ales de Organizator, in padurea Faget din Cluj-Napoca. Acesta va fi semnalizat corespunzator, pe durata celor doua zile de concurs.
• Cea de-a doua optiune se adreseaza sportivilor din afara localitatii Cluj-Napoca, care nu doresc sa se deplaseze in Faget si presupune ca participantii sa parcurga o distanta exacta din cele trei probe de concurs (7 / 15 / 21.5 km ) oriunde doresc, pe un traseu liber ales.
Clasamentele se vor realiza separat, in doua liste distincte, pentru fiecare optiune (Faget / traseu liber ales) si pentru distanta alergata (7 / 15 / 21.5 km ).

2. INSCRIERI
2.1. Înscrierile se deschid în data de 7 ianuarie. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul www.runsilvania.ro sectiunea Faget Winter Race/Inscrieri
2.2. Prin completarea formularului de înscriere în timpul înregistrării online fiecare participant declara ca:
– înţelege si este de accord cu termenii şi condiţiile de participare la FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala, precum şi regulamentul competitiei;
– este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociatia Runsilvania a datelor cu caracter personal, inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului;
– datele completate sunt reale și că este apt fizic pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament.
2.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant;
2.4. Competitia se desfasoara in perioada 16 – 17 ianuarie 2021, ora României, in intervalul orar 09:00 – 17:00.
2.5. Inscrierile online se fac până pe data de 15 ianuarie 2021. Pentru a putea beneficia de medalia de participare si de optiunea de inregistrare a timpului in clasamente, inscrierile trebuie validate pana cel tarziu la data de 15 ianuarie, ora 22:00. Inscrierile navalidate pana la aceasta data vor fi anulate.

3. TRASEU
3.1. Exista doua optiuni de traseu, unul ales si semnalizat de catre Organizator, in padurea Faget din Cluj si unul liber ales, pentru participantii care doresc sa alerge in localitatea de domiciliu / resedinta.
3.2. Traseul Faget, Cluj-Napoca, este destinat participantilor care aleg sa alerge traseul indicat si semnalizat de catre Organizator. Startul si sosirea vor avea loc in Baza Sportiva Unirea, din cartierul Manastur, Drumul Sfantul Ioan 2, Cluj-Napoca.
Traseul Faget are o lungime de 7.3 km si poate fi parcurs o data, de doua sau de trei ori, in functie de proba de concurs aleasa.
Participantii care vor efectua doua sau trei ture, respectiv traseele de 15 si 21 km, vor fi directionati cu ajutorul voluntarilor si indicatoarelor, la fiecare iesire / intrare in tura urmatoare.
Traseul Faget va fi marcat corespunzator pe perioada celor doua zile de concurs, iar track-ul GPS va fi disponibil online, pe https://runsilvania.ro/faget-traseu/
3.3. Traseul liber ales. Sportivii care aleg sa participe din localitatea de domiciliu / resedinta isi pot alege traseul oriunde doresc. Aceasta optiune presupune ca participantii sa parcurga o distanta exacta a uneia dintre cele trei probe de concurs (7 / 15 / 21.5 km ) in intervalul orar indicat in Regulament.
3.4. Clasamentele se vor realiza separat, pentru fiecare optiune (Faget / traseu liber ales) si pentru distanta alergata (7 / 15 / 21.5 km ).
3.5. Pentru a fi validat rezultatul obtinut, traseul poate fi parcurs in conditiile prezentate la Art. 7, pct. 7.2. iar activitatea se va inregistra in platforma de concurs conform indicatiilor de la Art. 7, pct 7.5. , 7.6. , 7.7. si 7.8.
3.6. Cele trei probe de concurs sunt:
• Semimaraton “Cristian Nemes” – 21.5 km
• Cros “Mosion Gheorghe” – 15 km”
• Cros “Cornel Misca” – 7 km

4. CONTRIBUTIA DE PARTICIPARE
4.1. Contributia de participare se plăteşte exclusiv online , cu cardul.
4.2. Contributia de participare este de 39 de lei indiferent de probă si acopera:
– Inregistrarea online si emiterea numarului de concurs
– Inregistrarea rezultatului obtinut si realizarea clasamentelor online
– Diploma electronica, ce poate fi descarcata din platforma online
– Medalie de Finisher
– Taxe si comisioane bancare
4.3. Medalia va putea fi ridicata pe baza actului de identitate, din Cluj-Napoca, la cel mult 14 zile de la data concursului. Pentru participantii din afara localitatii se va trimite prin curier, in cel mult 30 zile de la data competitiei. Costul expedierii prin curier este de 20 lei si va fi achitat la destinatar.
Atentie! Pentru a primi medaliile prin curier, participantii care nu locuiesc in Cluj trebuie sa completeze campul “Adresa” din formularul de inscriere, cu adresa copmleta si corecta!
4.4. Contributia de participare achitata nu se returneaza.
4.5. Transfer către altă persoană: pentru solicitarile facute pana cel tarziu in data de 14 ianuarie.
4.6. Schimbarea probei. Se accepta transferul intre probe pana la inceperea evenimentului – 16 ianuarie 2021.
4.7. În caz de neparticipare, contributia de participare nu se returnează.
4.8. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, contributia de participare nu se returnează.

5. CATEGORII ȘI CLASAMENT
5.1. Se realizeaza clasamente pentru toate cele trei probe de concurs.
5.2. Categoriile de varsta sunt: 16 – 29 ani / 30 – 39 ani / 40 – 49 ani / 50 – 59 ani / + 60 ani
5.3. La editia 2021 nu se vor acorda premii.

6. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE
6.1. Participarea la FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală și cu respectarea tuturor masurilor / restrictiilor impuse de autoritati prin starea de alerta.
6.2. Participanții la FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala trebuie să aibă minim 16 ani împliniți la data de 16 ianuarie 2021. Înscrierea participanților cu vârsta între 16 ani și 18 ani se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere de catre părinții sau tutori legali ai copilului minor si a unei declaratii completata si trimisa prine email, conform specificațiilor de la punctele 6.13, 6.14, 6.15 si 6.16.
6.3. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.
6.4. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitate că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.
6.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala
6.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.
6.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului, participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, asa cum este FAGET WINTER RACE 2021 – Editie virtuala, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.
6.8. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului, participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.
6.9. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.
6.10. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.
6.11. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.
6.12. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.
6.13. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, părinții sau tutorii legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.
6.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.
6.15. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul meu/minorul pe care îl reprezinta este implicat într-un accident
6.16. Parintii sau tutorii legali ai minorilor pe care ii inscriu in competitie, trebuie sa trimita pe adresa de email inscrieri@runsilvania.ro si o declaratie, completata si semnata. Declaratia se poate descarca aici

7. STARTUL SI INREGISTRAREA REZULTATELOR
7.1. Numărul de concurs va fi generat online si va fi transmis prin pe email, odata cu efectuarea platii si confirmarea inregistrarii. Poate fi descarcat si imprimat. Purtarea numarului de concurs pe timpul parcurgerii traseului este optionala.
7.2. Startul. Pornirea in cursa se poate face oricând in zilele de 16 sau 17 ianuarie 2021, in intre orele 09:00 – 17:00, la o ora care sa permita parcurgerea integrala a traseului ales pana cel tarziu la ora 17:00
7.3. Pentru participantii care vor alerga Traseul Faget, startul si sosirea vor avea loc in dreptul portii de start branduite Faget Winter Race, pozitionata in interiorul Bazei Sportive Unirea.
7.4. Inainte de pornirea in cursa, pe timpul alergarii si la finalul acesteia, precum si pe timpul deplasarii catre / de la linia de start, participantii au obligatia de a respecta regulile impuse de autoritati in contextual pandemiei si starii de alerta.
7.5. Înregistrarea datelor de concurs
Participantii sunt obligati sa foloseasca un dispozitiv pe care sa inregistreze cursa, astfel incat sa poata incarca rezultatul pe platforma online pusa la dispozitie, pentru a accede in clasament pe baza timpului inregistrat si salvat in aplicatia folosita.
Odata cu mesajul de confirmare a inregistrarii primit prin email, dupa efectuarea platii, participantii vor primi un link catre pagina, unde vor putea incarca rezultatul, astfel:
1. Se acceseaza link-ul din mesaj, care va deschide pagina de self manage.
2. In partea de sus a paginii, in stanga, va fi vizibil butonul verde “POST RESULTS”. Se acceseaza butonul si se va deschide formularul de inscriere a rezultatului.
3. Primul camp este pentru introducerea timpului final, in format HH / MM / SS , reprezantand ore / minute / secunde.
4. In al doilea camp se introduce un link valid catre activitatea inregistrata, pentru verificarea rezultatului inscris. Verificati ca link-ul sa fie valid / copiat corect inainte de a trimite rezultatele catre platforma online.
5. Dupa inscrierea timpului final si introducerea link-ului, apasati butonul albastru “TRIMITE”.
7.6. Activtatile inregistrate si incarcate trebuie sa fie publice, astfel incat link-urile sa poata fi accesate de catre organizator si ceilalti concurenti!
7.7. Vor fi luate in considerare pentru realizarea clasamentelor, doar activitatile inregistrate cu ajutorul unei aplicatii mobile / dispozitiv GPS, care pot fi verificate de catre organizator accesand un link valid incarcat in platforma online, conform instructiunilor de mai sus.
7.8. Timpul limita de incarcare a rezultatelor in platforma este de 48 ore dupa inchieierea competitiei (19 ianuarie, ora 17:00)
7.9. Descalificarea
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu valida orice activitate inregistrata drept dovada, care prezinta suspiciuni (ritm suspect, ruta deviata de la traseul indicat etc) si de a descalifica orice participant aflat in aceasta situatie.

8. RECLAMAŢII / CONTESTAŢII
8.1. Eventualele reclamaţii sau contestaţii se trimit prin email la contact@runsilvania.ro în decurs de 24 de ore de la închiderea oficială a probelor.

9. ALTE DECIZII PRIVIND DESFASURAREA COMPETITIEI
9.1. Organizatorul poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.
9.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Acestea vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor in timp util pentru a putea produce efecte.