Regulament

1. Faget Winter Race este un concurs de alergare de tip trail, organizat de Asociatia Runsilvania, care are loc, de regula, in luna ianuarie a fiecarui an.

Editia a saptea va avea loc in data de 11 ianuarie 2020. Startul si sosirea vor avea loc in Baza sportiva Unirea din cartierul Manastur.

Concursul are trei probe, la alegere: Semimaraton „Cristian Nemes” – 21 km, Crosul „Mosion Gheorghe” – 15 km si Crosul „Cornel Misca” – 7 km.

 

2. CARACTERISTICI

2.1. Concursul se desfăşoară pe potecile si drumurile forestiere din padurea Faget, Cluj-Napoca. Traseele de concurs traverseaza ape curgatoare, iar in anumite zone traverseaza sau parcurg porţiuni de drumuri deschise circulaţiei auto şi trec prin localităţi; în aceste zone se vor respecta normele de trafic şi conduită reglementate prin lege.

2.2. Faget Winter Race este un concurs de alergare pe timp de iarna. Temperaturile pot ajunge pana la minus 20 grade Celsius in ziua concursului, iar traseul poate fi acoperit de gheata, zapada si / sau noroi.

2.3. Prin înscrierea la oricare dintre probele de concurs, se consideră ca înţelese şi acceptate recomandările si obligatiile prezentului Regulament.

 

3. PARTICIPARE

3.1. Pot participa toţi iubitorii sportului şi mişcării în natură, care au implinit vârsta de 18 ani la data concursului şi sunt apţi din punct de vedere medical să sustină acest tip de efort.

Participarea minorilor care au împlinit 16 ani este acceptată, fiind însă condiţionată de dovada scrisă a acordului parinţilor, scanată şi trimisă până la data concursului la inscrieri@runsilvania.ro.

3.2. Participanţii îşi asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. În acest sens, se va semna o declaraţie pe proprie raspundere, care va fi trimisa automat, prin email, fiecarui participant, odata cu validarea inregistrarii online.

Toţi  participanţii sunt obligaţi să respecte regulile competiţiei şi trebuie să urmeze indicaţiile date de organizatori.

 

4. ÎNSCRIERE

4.1. Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe pagina competiţiei, pana la data inchiderii inscrierilor anuntata de organizator sau pana la ocuparea locurilor disponibile.

Dupa completarea formularului, fiecare participant va primi un e-mail de confirmare a inregistrarii online.

4.2.  Fiecare participant este obligat sa completeze declaraţia pe proprie raspundere şi sa o predea la centrul de concurs, odata cu ridicarea kitului de participare si numarului de concurs. Declaratia este trimisa automat, prin e-mail, odata cu mesajul de validare a incrierii, dupa achitarea contributiei de participare.

4.3. Validarea înscrierii se va face DOAR dupa dovada achitării contributiei de participare. Aceasta se face trimiţând o copie a chitanţei sau ordinului de plată la inscrieri@runsilvania.ro, pentru contributii achitate prin O.P. sau automat, la  achitarea onlide cu cardul bancar.

4.4. Pentru validarea înscrierii minorilor peste 16 ani vă rugam să descărcaţi declaratia pentru parinţi / tutore, să o completaţi şi să o trimiteţi semnată, împreună cu dovada plăţii (OP sau chitanţă) pe e-mail, la adresa inscrieri@runsilvania.ro.

4.5. Contributia de participare variază în funcţie de cursă şi perioada în care se achită. Detalii despre aceasta se gasesc în rubrica Contribuite participare, pe http://runsilvania.ro/faget-taxa-inscriere/

4.6. Pentru a facilita operaţiunile privind validarea înscrierii şi actualizarea listei participanţilor, vă rugăm ca la detaliile plăţii să treceţi urmatoarea specificatie: “NUME / PRENUME – Faget”.

În cazul în care se face plata contributiei de participare pentru mai mulţi concurenţi în cadrul aceleiaşi operaţiuni bancare, vă rugăm să ne scrieţi la inscrieri@runsilvania.ro şi să menţionaţi numele persoanei care a efectuat tranzacţia şi numele complete ale tuturor celor pentru care s-a plătit.

4.7. În cazul retragerii din cursă contributia de participare nu va fi înapoiată. În schimb, se acceptă transferul participarii catre o alta persoana, dar nu mai tarziu de ultima zi de inscrieri online. Dupa aceasta data, nu se mai accepta modificari in listele de start.

 

5. DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE

5.1. Participarea la Făget Winter Race se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

5.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

5.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

5.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Făget Winter Race.

5.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

5.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă si care se desfasoara la temperature negative, asa cum este Făget Winter Race, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

5.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

5.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

5.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şisiguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

5.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

5.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs / voluntarilor de pe traseu.

5.12. În ceea ce privește participarea minorilor la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, părinții sau tutori legali ai minorului declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea acestuia la competiție.

5.13. Părinții sau tutorii legali ai minorului înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea acestuia la concurs și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

5.14. Părinții sau tutorii legali ai minorului înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care minorul pe care îl reprezinta este implicat într-un accident.

 

6. PACHETUL DE PARTICIPARE

Urmare a validării înscrierii, toţi participanţii vor beneficia de următoarele:

– Număr de concurs;

– Cronometrare electronica;

– Medalie de finisher;

– Diploma electronică, ce va putea fi descărcată de pe site, ulterior concursului;

– Puncte de alimentare şi hidratare pe traseu şi la finish;

– Asigurarea asistenţei medicale în caz de nevoie, în punctele indicate de organizatori;

– Acces la vestiare. 

 

7. ECHIPAMENT

7.1. Echipament obligatoriu:

– pantofi de alergare;

– echipament sportiv adecvat alergarii pe timp de iarna;

– numărul de concurs purtat vizibil, pe partea din faţă a echipamentului, pe toată durata concursului;

7.2. Echipament recomandat:

– caciula / bentita / buff, manusi, in functie de conditiile meteo la data concursului;

– bidon cu apă;

– batoane sau geluri energizante;

– telefon mobil.

7.3. Organizatorul poate introduce obligativitatea portului unor articole suplimentare, in functie de specificul cursei, conditii meteo etc. 

 

8. CRONOMETRAREA

8.1. Cronometrarea se face la secundă, la punctele de control şi / sau la sosire.

8.2. Căştigatori vor fi declaraţi cei care vor ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului pentru secţiunea la care participă.

8.3. Parcurgerea traseului se face integral, cu obligativitatea trecerii tuturor punctelor de control.

 

9. CLASAMENTE ŞI PREMIERE

9.1. Se vor realiza atat clasamente generale, Open Feminin si Open Masculin, cat si clasamente pe categorii de varsta, la toate secţiunile de concurs, cu excepţia celor de la punctul 9.2.

9.2. Dacă la o categorie de varsta se înscriu mai puţin de 10 concurenti, aceasta va fi comasată cu categoria precedentă.

9.3. Categoriile de varsta sunt: 16-29 ani; 30-39 ani; 40-49 ani; + 50 ani.

9.4. Vor fi premiate locurile 1,2,3, Open Feminin şi Open Masculin, la toate cele trei secţiuni de concurs. Premiile pot consta in bani si / sau obiecte.

9.5. Organizatorii nu îşi asumă obligaţia de a trimite premiile nerevendicate la festivitatea de premiere, ulterior acesteia.

9.6. Organizatorii isi rezerva dreptul de a premia si alte categorii de participanti, in completarea celor enumerati la pct. 9.4.

 

10. PUNCTE DE CONTROL / ALIMENTARE / PRIM AJUTOR

10.1. Pe parcursul traseului si la Finsh se vor găsi amenajate puncte de control şi  puncte de alimentare. Toate aceste puncte vor fi marcate corespunzător şi vor fi vizibile.

10.2. In zona centrului de concurs va fi amenajat un punct de prim ajutor, dotat cu echipaj medical de urgenta.

 

11. DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSĂ

11.1. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă acest regulament sau într-una din urmatoarele situaţii:

– pierderea numărului de concurs;

– nerespectarea traseului;

– omiterea unuia sau mai multor puncte de control de pe traseu;

– utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;

– aruncarea gunoiului pe traseu; ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control sau la punctele de alimentare;

– lipsa de respect faţă de ceilalţi concurenţi, organizatori, voluntari;

– depăşirea timpului limită anunţat în prealabil de organizatori, pentru intregul traseu sau in puncte intermediare.

11.2. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze organizatorii imediat, la start sau la punctele de control. Neanunţarea retragerii din cursă poate demara  operaţiuni de căutare şi salvare ale caror consecinţe vor fi suportate de către participantul implicat.

 

12. SUPORTERI

Este interzis suporterilor şi spectatorilor să însoţească participanţii în cursă. De asemenea, este interzis ajutorul de orice fel din exterior, excepţie făcând punctele de alimentare de unde participanţii pot primi alimente şi băuturi energizante de la suporteri şi spectatori.

Pe durata cursei, fiecare participant trebuie sa-şi ducă singur echipamentul şi îi este interzis să primească ajutor din exterior.

Organizatorii pot penaliza / descalifica participanţii ai căror suporteri nu respectă aceste reguli.

 

13. SCHIMBARE TRASEU – ANULAREA CURSEI

13.1. Organizatorii îşi rezerva dreptul de a modifica traseul în orice moment; modificările de traseu vor fi anunţate în prealabil.

13.2. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a anula  / amâna cursa în cazuri excepţionale, cu condiţia ca toţi participanţii să fie anunţati în prealabil.

13.3. În cazul unor condiţii meteorologice nefavorabile şi / sau alte condiţii speciale organizatorii îşi rezervă dreptul de a opri cursa sau de a modifica bariera orară.

13.4. În caz de forţă majora – orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului cum ar fi: inundaţii, alunecări de teren, dezastre naturale sau evenimente politice majore, care îi determină pe organizatori să anuleze competiţia, aceasta va fi reprogramata.

 

14. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

14.1. Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea pe unele porţiuni de traseu se pot întâlni autovehicule. Participanţii au obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

14.2. Pentru urgenţe medicale sau accidentări, vor fi organizate puncte de prim ajutor atât la start, cât şi pe traseu.

14.3. Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participării la oricare dintre concursurile organizate de Asociatia Runsilvania.

 

15. REGLEMENTĂRI FINALE

15.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune catre partenerii concursului, orice material fotografic, video şi audio cu participanţii  (inclusiv de la linia de start / finish şi de la premiere).

15.2.  Prin înscrierea la concurs participanţii declară ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de catre organizator, astfel încât sa fie păstrate şi prelucrate în scopul desfăşurării Concursului.

15.3. Prin înscrierea la concurs, se consideră ca înţelese şi acceptate prevederile prezentului regulament de către fiecare participant în parte.