Regulament

  1. ASPECTE GENERALE

1.1. Acest regulament se aplică tuturor participanţilor la evenimentul “Faget Winter Race”

1.2. Faget Winter Race este o competitie de alergare de tip trail running, care se desfasoara in conditii de iarna (temperaturi negative, ninsoare, gheata etc) pe potecile padurii Faget din Cluj-Napoca. Startul si sosirea vor avea loc din / in Baza sporiva Unirea din Cluj-Napoca.

Organizatorul evenimentului este Asociatia Runsilvania

1.3. Competiția se desfășoară în data de 22 ianuarie 2022.

1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul http://runsilvania.ro/faget-inscrieri/  Participarea la Faget Winter Race este conditionata de inscrierea online, achitarea contributiei de participare si respectarea prezentului regulament.

1.5. Probele din cadrul concursului sunt deschise tuturor doritorilor, cu respectarea condițiilor impuse de organizator si normele legale in vigoare cu privire la pandemia de COVID-19

1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuțelor corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la eveniment, precum şi regulamentul acestuia, declară că a citit și este de acord cu prelucrarea de către Asociatia Runsilvania a datelor cu caracter personal, inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului, declară pe propria răspundere că datele completate sunt reale și că este apt fizic pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament. Totodata, declară că a înțeles și a acceptat măsurile de protectie sanitara și siguranță stabilite de Organizator în contextul pandemiei de COVID-19, astfel cum sunt ele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare la data desfășurării evenimentului

1.7. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant

1.8. Înscrierile online se fac până la data de 04 ianuarie 2022, in limita locurilor disponibile, respectiv 100 / proba. După aceasta data, înscrierile nevalidate se vor anula.

Organizatorul poate prelungi termenul pentru inscrieri online si poate suplimenta numarul de participanti, in anumite conditii.

Atentie! Organizatorul poate limita numarul de participanti, in functie de eventualele restrictii si reguli impuse de autoritati, in contextul pandemiei de COVID-19.

În funcție de numărul limită de participanți sau alte restrictii / reguli impuse de autoritati, evenimentul poate fi decalat pe durata a doua zile. In acest caz, organizatorul va realiza un calendar al evenimentului afișat cel târziu cu 7 zile înainte de desfășurarea evenimentului. În eventualitatea în care pe parcursul celor 7 zile anterioare concursului intervin situații neprevăzute, inclusiv la nivelul reglementărilor legale în contextul pandemiei COVID-19, modificările referitoare la startul evenimentului vor fi anunțate cel târziu la preluarea numerelor de concurs.

1.9. Traseul competiției este descris în secțiunea dedicata pe www.runsilvania.ro/faget/traseu/

  1. MĂSURI SI REGULI SPECIALE ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI DE COVID-19

2.1. Pentru sănătatea și siguranța participanților la eveniment, aceștia inteleg si accepta că Organizatorul poate solicita, în contextual actualei pandemii, orice dovadă sau îndeplinirea oricăror măsuri impuse de autorități, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare la data evenimentului, pentru desfasurarea in conditii de siguranta a acestuia.

2.2. Conform normelor legale in vigoare la data redactarii prezentului Regulament, se pot inscrie si participa la evenimentul din 22 ianuaie 2022 persoanele care vor putea prezenta, in ziua concursului, un certificat digital Covid eliberat in una din urmatoarele conditii:

a) au fost vaccinate

b) au un rezultat negativ la un test realizat la un centru acreditat din Romania, in ultimele 72 ore pentru un test PCR sau ultimele 48 ore pentru un test rapid;

c) s-au recuperat dupa infectia cu COVID-19 in ultimele 180 zile si exista un test pozitiv realizat la un centru acreditat din Romania, cu cel putin 12 zile inainte de data evenimentului.

Atentie! Pentru a dovedi indeplinirea oricareia dintre conditiile enumerate mai sus, este nevoie de prezentarea unui Certificat digital Covid in termen de valabilitate. 

2.3. Măsurile stabilite, necesare în vedere înscrierii și a participării la eveniment pot fi modificate până cel târziu în ziua ridicării numărului de concurs, raportat la modificările legislative în vigoare la data desfășurării evenimentului și sunt obligatorii pentru toți participanții la eveniment

2.4. In cazul aparitiei unor modificari legislative sau a unor situatii extreme in ce priveste pandemia de COVID-9, care pot impiedica desfasurarea in siguranta a evenimentului, acesta poate fi reprogramat / amanat sau anulat.

2.5. Ridicarea kiturilor de concurs se va face exclusiv în zilele premergătoare concursului, la datele comunicate de Organizator. Exceptie fac participantii care nu au domiciliu / resedinta in localitatea Cluj-Napoca. Acestia vor putea ridica kiturile inclusiv in ziua concursului, conform programului care va fi anuntat din timp.

2.6. Kiturile de concurs vor fi ridicate personal, în baza dovezii care atestă dreptul participantului de a participa la eveniment conform măsurilor prevăzute în prezentul Regulament si cu prezentarea unui act de identitate valabil.

2.7. În spațiile amenajate pentru ridicarea kiturilor de concurs, participanții sunt obligați să respecte toate măsurile de protecție dispuse de autorități si toate indicatiile echipei de organizare.

2.8. Deplasarea către și de la locul de desfășurare a evenimentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități.

2.9. Organizatorul va desemna o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor legale menite să prevină și că combată efectele pandemiei de COVID-19. De asemenea, la fața locului va fi prezent un echipaj medical specializat contractat de catre organizator, care va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.

2.10. Organizatorul va amenaja în zona de concurs o arie delimitată în care va avea loc triajul epidemiologic.

2.11. Organizatorul va asigura echipamentul de protecție, mască și mănuși, pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției, precum și produse biocide avizate/autorizate necesare igienizării mâinilor la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții.

TRIAJ EPIDEMIOLOGIC

2.12.Participanții vor trece prin triajul epidemiologic înainte de intrarea în zonele de concurs. În cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3 °C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus.

2.13. Intrarea în zona de concurs a persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,3°C nu este permisă, chiar daca îndeplinesc celelalte conditii necesare înscrierii și participării la eveniment.

2.14. Pentru a evita asemenea incidente, în cazul în care prezentați simptome specifice COVID 19 (temperatură peste 37.3° Celsius, tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) vă rugăm să anunțați medicul de familie și să nu vă prezentați la competiție.

ZONA DE START/SOSIRE

2.15. Zona de START/SOSIRE este o zonă special amenajată unde vor avea acces doar organizatorii și participanții, la plecarea / sosirea din cursa. Nu au acces in zona de concurs (start/sosire) aparținătorii și spectatorii.

2.16. În afara zonei de concurs, fiecare aparținător sau spectator este obligat să respecte măsurile de sănătate și siguranță impuse de autorități.

2.17. În zona de START/SOSIRE purtarea măștii este obligatorie!

2.18. În zona de START/SOSIRE este obligatorie păstrarea unei distanțe de siguranță de minimum 1 m. față de ceilalți participanți.

2.19. STARTUL se va da în mod decalat, pentru cele trei probe de concurs. În funcție de evoluția situației pandemice, organizatorul poate lua masuri suplimentare in ce priveste modaliatatea plecarii in cursa. Măsurile adoptate vor fi aduse la cunoștința concurenților în timp util.

  1. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

3.1. Participarea la Faget Winter Race se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

3.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

Varsta minima a persoanelor care pot participa la Faget Winter Race este de 16 ani impliniti la data evenimentului. Înregistrarea participanților minori se va face de către reprezentantul legal, prin completarea formularului online, afișat pe pagina oficială a evenimentului.

Pentru participantii minori, cu varsta de cel putin 16 ani impliniti la data concursului, reprezentantul legal este obligat sa descarce, sa completeze si sa trimita scanata pe email, la adresa inscrieri@runsilvania.ro declaratia pentru minori. Aceasta poate fi descarcata aici.

3.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterului real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitate că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment. Participantul la eveniment pentru care s-a realizat înscrierea de către o altă persoană, răspunde pentru corectitudinea datelor completate și că îndeplinește condițiile solicitate pentru a participa la eveniment.

3.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Faget Winter Race.

3.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

3.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă pe timp de iarna, cum este Faget Winter Race, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sunt exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanților și / sau ale succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

3.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

3.8.  Prin completarea și trimiterea declarație pe proprie răspundere, participantul la eveniment atestă că a înţeles și acceptat măsurile de sănătate și siguranță impuse de Organizator în contextul pandemiei de COVID-19 pentru desfășurarea evenimentului și acceptă riscurile participării la un eveniment de masă.

3.9. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

3.10. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

3.11. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

3.12. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

3.13. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

3.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

3.15. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazul în care copilul /minorul pe care îl reprezinta este implicat într-un accident.

4.CONTRIBUTIA DE PARTICIPARE

4.1. Contributia de participare se poate achita doar online, odata cu completarea formularului de inregistrare sau in maxim 2 zile lucratoare de la data inscrierii.

4.2. Înregistrările online se deschid la data de 10 decembrie 2021 si se inchid la data / in conditiile prezentate la puncul 1.8.

4.3. Contributia de participare are urmatoarele valori:

– 80 lei pentru proba Cros “Cornel Misca” – 7 km

– 100 lei pentru proba Cros “Mosion Gheorghe” – 15 km

– 120 lei pentru proba Semimaraton “Cristian Nemes” – 21 km

4.4. Neachitarea contributiei de participare în termen de doua zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare, in limita locurilor disponibile.

4.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, contributia de participare nu se returnează.

4.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră, în contextul pandemiei de COVID-19 sau din motive care nu depind de organizator, contributia de participare nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

4.7. Pentru transferul înscrierii către altă persoană – se percepe o taxa de procesare de 30 lei

4.8. Pentru transferul între probe – se percepe o taxă de procesare de 30 lei

4.9. După data de 14 ianuarie nu se mai fac modificări în lista participanților (transfer între probe sau catre alta persoana)

  1. PACHETUL DE CONCURS

5.1. Kitul de concurs oferit inainte de concurs cuprinde:

– tricoul evenimentului

– numarul de concurs 

– cipul de cronometrare

5.2. Pe timpul si dupa incheierea cursei, participantii mai beneficiaza de:

– medalie de finsher, oferita tuturor participantilor care parcurg integral traseul ales

– cronometrare electronica

– clasamente in timp real la centrul de concurs

– clasamente finale afisate online, dupa concurs

– diploma electronica

– asistenta medicala in zona centrului de concurs

– puncte de alimentare si hidratare pe traseu si la finish

– galerie foto online

6.CATEGORII, CLASAMENTE SI PREMII

6.1. Participanţii se pot înregistra la oricare dintre următoarele probe:

– Semimaraton “Cristian Nemes” – 21 km cu 697 m diferenta de nivel

– Cros “Mosion Gheorghe” – 15 km cu 449 m diferenta de nivel

– Cros “Cornel Misca” – 7 km cu 189 m diferenta de nivel

6.2. Se fac clasamente pentru toate probele din cadrul competiției. Pentru clasamente se va folosi timpul net (calculat între momentul în care alergătorul trece pe sub poarta de start și cel în care încheie cursa).

6.3. În stabilirea clasamentului la categoriile de vârstă se ține cont de varsta participantilor la data concursului.

6.4. Categoriile de varsta, la toate cele trei probe sunt: 16-29 ani; 30-39 ani; 40-49 ani; 50-59 ani; +60 ani, feminin si masculin.

6.5. Toti participanții care trec linia de sosire vor fi premiați cu o medalie.

6.6. Participantii clasati pe primele trei locuri OPEN, feminin si masculin, la toate cele trei probe, vor fi premiati cu trofee.

6.7. Validarea clasamentului final se va face dupa 3 zile de la terminarea evenimentului, după soluționarea eventualelor contestații și a cazurilor de forță majoră.

6.8. Eventualele contestatii se pot depune in scris la centrul de concurs sau la adresa de email inscrieri@runsilvania.ro , in cel mult 24 ore de la incheierea evenimentului.

6.9. Organizatorul poate premia participantii mentionati la pct. 6.6. cu produse sau bani, in functie de sponsorizarile obtinute pentru acest eveniment.

Premiile in produse se acorda doar personal, castigatorilor, in cadrul festivitatii de premiere.

Premiile în bani se plătesc exclusiv prin transfer bancar în contul titularului până la data de 31 ianuarie 2022 din contul organizatorului, timp în care vor fi soluționate eventualele contestații.

7.PROCEDURI DE CONCURS

7.1. Numărul de concurs trebuie prins cu ace de siguranta pe partea din față a echipamentului de alergare, preferabil in zona abdomenului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

7.2 Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, fara a fi acoperit de alte echipamente.

7.3. Startul se va da la orele stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei, la rubrica  www.runsilvania.ro/faget/program/  Startul si sosirea vor avea loc in Baza sportiva Unirea.

7.4. Retragerea din concurs/Abandonul

a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar cu anuntarea organizatorului,la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control ori de alimentare sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică ori in conditiile prezentate la cap.2 privind masurile specific COVID-19.

8.PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

8.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

8.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

8.3. Organizatorul nu va folosi pahare de unica folosinta la punctele de hidratare. Participantii au obligatia de a avea asupra lor recipiente proprii, pe care le pot umple in aceste puncte.

9.ECHIPAMENT OBLIGATORIU SI RECOMANDAT

9.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start:

– pantofi de alergare potriviti pentru particularitatile cursei (frig, zapada, gheata, noroi)

– ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți si tricou/bluza/geaca de alergare, potrivite pentru iarna)

 – număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

9.2. Urmatorul echipament este recomandat pe parcursul concursului:

– caciula / bentita / buff /

– manusi

– recipient propriu pentru hidratare la punctele amenajate

– telefon cu bateria incarcata

– trackul gps al cursei incarcat pe telefon / ceas

 

10.RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

10.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris organizatorului, la centrul de concurs sau prin email, in cel mult 24 ore de la închiderea oficială a cursei.

 

  1. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

11.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

11.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

11.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, a măsurilor de sănătate și siguranță în contextul pandemiei de COVID-19 în conformitate ce cerințele legale în vigoare la data desfășurării evenimentului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

11.4. Regulamentul aplicabil este cel în vigoare la data desfășurării evenimentului. Fiecare participant este obligat să verifice conținutul Regulamentului în vigoare la data participării la eveniment.

 

  1. CURSA VIRTUALA – FAGET WINTER RACE 2022 (adaugat in prezentul Regulament la 12.01.2022)

12.1. Cursa Virtuala a fost inclusa in evenimentul Faget Winter Race 2022 urmare a solicitarilor primite in acest sens. Se adreseaza tuturor sportivilor care doresc sa participe de la distanta, in lipsa posibilitatilor de a fi prezenti fizic la data si locul desfasurarii celorlalte probe de concurs.

12.2. Cursa virtuala se va desfasura pe un traseu liber ales, care va trebui parcurs in intervalul 22.01.2022 – 23.01.2022.

Traseul trebuie sa respecte lungimea bifata la completarea formularului de inregistrare online, respectiv 7, 15 sau 21 km.

Activitatea trebuie inregistrata cu ajutorul unei aplicatii instalate pe telefon, ceas sau alt dispozitiv folosit de catre participanti si trebuie trimisa pentru validare Organizatorului, la adresa de email inscrieri@runsilvania.ro pana cel tarziu la data de 25.01.2022.

12.3. Inscrierea la Cursa Virtuala – Faget Winter Race 2022 se face prin completarea formularului online, disponibil la www.runsilvania.ro/faget-inscrieri/ , in conditiile stipulate la punctele 1.4 – 1.7 din prezentul Regulament.

Atentie! Participantii care vor dori ca medalia de finisher sa le fie trimisa prin serviciul de curierat sunt rugati sa completeze adresa de destinatie la campul “Localitate” din formularul de inscriere.

12.4. Declaratia pe proprie raspundere, generata automat la validarea inregistrarii online, se descarca, se completeaza cu datele participantului, se semneaza si se trimite prin email la inscrieri@runsilvania.ro pana cel tarziu la data de 21.012022.

Participarea la Cursa Virtuala este conditionata de respectarea tuturor celor mentionate la punctul 3 din regulament, care se aplica integral si cursei virtuale.

12.5. Contributia de participare la Cursa Virtuala are valoarea de 60 lei, indiferent de lungimea traseului ales si se achita in conditiile mentionate la punctele 4.1, 4.4 – 4.7 din prezentul Regulament.

Inregistrarile la Cursa Virtuala se deschid in data de 12.01.2022 si se inchid in data de 21.01.2022 (ultima zi pentru validarea inscrierilor).

Numarul de locuri disponibile: 100

12.6. Participantii la Cursa Virtuala vor beneficia de urmatoarele:

– Medalie de finisher

– Diploma electronica

– Rezultate afisate online

Medalia de finisher va putea fi ridicata personal, de la locatia si in intervalul de timp ce vor fi anuntate dupa eveniment, sau va putea fi expediata printr-un serviciu de curierat, cu plata la destinatar. Costul estimat pentru livrare este de cca 20 lei.

12.7. Pentru Cursa Virtuala nu se vor face clasamente pe baza rezultatelor inregistrate si nu se vor acorda premii.