Regulament

REGULAMENTUL OFICIAL

Ultimate Mudness

1. ORGANIZARE

1.1. Ultimate Mudness este un eveniment organizat de Asociația Runsilvania și reprezintă o cursă de alergare pe un traseu amenajat cu obstacole, zone cu noroi, treceri prin apă și diverse probe fizice de forță, abilitate sau rezistență.

1.2. Evenimentul va fi denumit în continuare Cursă.
1.3. Participanții la Cursă sunt obligați să respecte termenii și condițiile din prezentul

Regulament (denumit în continuare “Regulament”).

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile în România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul organizatorului: www.ultimatemudness.ro sau www.runsilvania.ro

1.4. Prin participarea la această Cursă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament și ale legislației în vigoare aplicabile, să descarce, să completeze și să semneze declarația pe proprie răspundere pusă la dispoziție de către Organizator cu ocazia înscrierii, prin e-mail și să o predea în ziua concursului, la momentul validării înscrierii la centrul de concurs.

2. CARACTERISTICILE CURSEI

2.1. Ultimate Mudness este o cursă de alergare pe un traseu amenajat cu diverse obstacole și probe fizice, iar parcurgerea acestui traseu presupune un efort complex și necesită o bună pregătire fizică generală. Mai mult decât o cursă de alergare, Ultimate Mudness reprezintă o provocare la testarea și depășirea propriilor limite, o invitație la mișcare, aventură și distracție.

2.2. Ultimate Mudness are doua curse distincte, la alegerea participantilor:

2.2.1. Ultimate Mudness Hobby, cu lungimea de 5 km, este o cursa necronometrată, fără clasament și fără timp de parcurgere, destinată în special celor care aleg să participe în echipă. Ultimate Mudness Hobby încurajează spiritul de echipă, fairplay-ul și camaraderia, fiind o excelentă ocazie de teambuilding activ.

2.2.2. Ultimate Mudness Elite are lungimea de 10 km și este o cursă cronometrată, destinată celor care doresc să-și evalueze performanțele sportive. La această cursă se realizează

clasamente pe baza timpilor obținuți de către participanți, pe categorii de sex, respectiv feminin și masculin. Organizatorul poate premia primii clasați la cursă, pe baza rezultatelor înregistrate.

2.3. Kids Race. Pentru copii, organizatorul pregătește, în funcție de numărul copiilor înscriși, un traseu separat, de lungimi și cu obstacole variabile, potrivite pentru aceștia.

2.4. Pentru a fi validat ca finisher, fiecare participant trebuie să termine integral traseul, parcurgând fiecare obstacol / probă din cadrul cursei. Neparcurgerea unui obstacol / probă, se penalizează conform art. 6 din prezentul Regulament. Nu există timp limită pentru parcurgerea traseului.

2.5. Specificul aparte al cursei este dat de amenajarea traseului cu diferite obstacole, printre care se găsesc gropi și șanțuri cu apă, porțiuni cu noroi, pereți verticali sau oblici ce vor trebui escaladați cu sau fără ajutorul frânghiilor, pasaje înguste și tuneluri joase prin care se va trece târâș, segmente în care se va alerga prin anvelope auto sau alte amenajări; se va cățăra pe diverse tipuri de scări, plase textile sau amenajări similare, piramide din baloți, se pot traversa cursuri de apă și se pot întâlni probe de ridicare și / sau transportare a unor greutăți etc.

2.6. Întregul traseu va fi marcat și semnalizat corespunzător de către organizatori și va avea voluntari care vor indica direcția de urmat, în zonele unde acest lucru este necesar, precum și arbitri care vor urmări parcurgerea obstacolelor și efectuarea exercițiilor de penalizare, după caz.

2.7. Ultimate Mudness este un eveniment sportiv de masă, destinat sportivilor amatori și profesioniști, care promovează mai puțin performanța și se adresează în special celor care doresc să experimenteze o activitate sportiva inedită, o cursa care pune accent pe mișcarea în aer liber, participarea în echipă și fair-play.

2.8. La cursa pot lua startul câteva sute, până la câteva mii de participanți. În consecință, pe traseu va fi un număr mare de persoane , în special la abordarea obstacolelor și la parcurgerea probelor fizice. Participanții sunt obligați să respecte ordinea sosirii la aceste zone și să se ajute reciproc pentru parcurgerea lor.

2.9. Pentru evitarea supraaglomerării pe traseu, organizatorul poate decide ca plecarea în cursa să se facă în valuri succesive, în special la cursa cronometrată.

3. PARTICIPARE
3.1. Pot participa toți iubitorii sportului și mișcării în natură, care au împlinit vârsta de 18 ani la

data concursului și sunt apți din punct de vedere medical să susțină acest tip de efort.

3.2. Minorii pot participa la Kids Race sau, dupa caz, la celelalte curse, in conditiile prezentului Regulament.

3.3. Participanții își asumă întreaga responsabilitate pentru starea de sănătate în care se află. În acest sens, vor completa și semna o declarație pe proprie răspundere, pe care o vor preda organizatorului la validarea înscrierii la punctul tehnic.

3.4. Toți participanții sunt obligați să respecte regulile cursei și trebuie să urmeze indicațiile date de organizatori.

4. ÎNSCRIERE ŞI CONTRIBUTII DE PARTICIPARE:
4.1. Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe pagina de internet a cursei.

După completarea formularului, fiecare participant va primi un e-mail de confirmare. Validarea înscrierii se va face doar după achitarea contribuției de participare. După recepționarea confirmării plății veți fi validați în Lista participanților.

4.2. Contribuția de participare ce va trebui plătită după completarea formularului, în funcție de data înscrierii, numărul de participări rămase disponibile sau alte criterii stabilite de Organizator, se găsește pe site, la rubrica: Contributie participare

4.3. În ziua cursei, înainte de start, se va face validarea prezenței participanțior la fața locului, se vor depune declarațiile pe proprie răspundere și se vor ridica kiturile de participare. Programul evenimentului va fi afișat de către Organizator, pe pagina de internet, pentru fiecare ediție în parte.

4.4. Contribuția de participare se achita conform instrucțiunilor afișate pe pagina de internet a evenimentului, la secțiunea Contributie participare

4.5. Pentru a facilita operațiunile privind validarea înscrierii și actualizarea listei participanților, vă rugăm ca la detaliile plății să treceți următoarea specificație: “NUME / PRENUME – Mudness / Data evenimentului”.

În cazul în care se achită contribuția de participare pentru mai mulți participanți în cadrul aceleiași operațiuni bancare, vă rugăm să ne scrieți la inscrieri@ultimatemudness.ro și să menționați numele persoanei care a efectuat tranzacția și numele complete ale tuturor celor pentru care s-a plătit.

4.6. Participarea la Kids Race – Cursa copiilor este gratuită și deschisă tuturor celor mici, cu vârste între 3 și 18 ani.

Startul se va da în valuri succesive, pe categorii de vârstă, iar traseul măsoară între 300 m și 2 km, de la cea mai mică grupă de vârstă (3 – 6 ani) până la cea mai mare (15-18 ani).

În funcție de numărul copiilor înscriși la fiecare categorie de vârstă, unele dintre acestea pot fi comasate.

Pentru participare, copiii pot fi înscriși prin email cu numele și vârsta, la inscrieri@ultimatemudness.ro, iar la centrul de concurs, un părinte / tutore va depune declarația pe proprie răspundere pentru minori, completată și semnată. Descarcă aici declarația.

Organizatorul poate face excepție în ce privește participarea minorilor la cursa destinată adulților, cu condiția ca aceștia sa aibă vârsta de 14 ani împliniți și poate permite acest lucru în condițiile în care sunt însoțiți pe întregul traseu de un părinte / tutore.

4.7. Eventuale modificări de date, cedarea locului către un alt participant etc. se vor face până cel târziu la data închiderii înscrierilor online. În cazul retragerii din cursă contributia de participare nu va fi înapoiată.

4.8. Organizatorul are dreptul de a acorda un număr nelimitat de înscrieri gratuite, pe bază de invitații, premii oferite pentru diferite concursuri sau campanii de promovare etc.

5. KITUL DE PARTICIPARE

În urma validării înscrierii, toți participanții vor beneficia de următoarele: – Numărul de concurs;
– Medalie de finisher, oferită tuturor participanților care termină cursa;
– Puncte de hidratare pe traseu și la finish;

– Asigurarea asistenței medicale în caz de nevoie, în punctele indicate de organizatori; – Acces la vestiare și locuri amenajate pentru spălat după cursă / duşuri.

6. PENALIZĂRI

6.1. Dacă anumiți participanți consideră că nu pot depăși un obstacol de pe traseu, ori încearcă fără succes acest lucru, pot continua cursa doar dacă execută exercițiile de penalizare indicate de arbitrul obstacolului respectiv, sub supravegherea acestuia.

6.2. Neexecutarea penalizărilor obligatorii în cazul neparcurgerii unui obstacol / unei probe din cadrul cursei, duce automat la descalificarea din cursă a participanților respectivi.

6.3. Exercițiile de penalizare vor fi prezentate în cadrul ședinței tehnice și de către arbitri, la fiecare obstacol nedepășit conform Regulamentului.

7. ECHIPAMENT

7.1. Echipament obligatoriu:

– pantofi de alergare (se acceptă încălțăminte tip “barefoot”)

– echipament sportiv, preferabil mulat pe corp, pentru a nu deveni incomod după contactul cu apa și noroiul;

– numărul de concurs purtat vizibil pe toată durata cursei;

– încălțăminte și haine de schimb (veți fi uzi și murdari de noroi la finalul cursei);

7.2. Se recomandă următorul echipament:

– haină de ploaie;

– recomandăm ca părul lung să fie prins în coadă și portul unei bandane / bentițe etc;

– încurajăm ținutele extravagante, amuzante, costumele tematice etc; este o cursă unde diversitatea este bine venită.

Excepție de la portul încălțămintei sport fac participanții care vor parcurge cursa în ținută militară (cu bocanci).

8. CRONOMETRARE ŞI PREMIERE

8.1. Se cronometrează doar cursa Ultimate Mudness Elite, cu lungimea de 10 km. Cronometrarea se realizează cu ajutorul sistemelor electronice specifice, iar rezultatele obținute vor fi consemnate în clasamentele finale, pe categorii de sex, respectiv feminin și masculin.

8.2. Organizatorul poate acorda premii și decide, pentru fiecare ediție în parte, ce formă și ce valoare au premiile oferite primilor clasați.

8.3. Se premiază, de regulă, locurile 1-3, feminin și masculin.
8.4. Organizatorul poate oferi premii și prin extragere în cadrul unei tombole.

9. PUNCTE DE CONTROL / HIDRATARE / PRIM AJUTOR

9.1. Pe parcursul traseului se vor găsi amenajate puncte de control, iar obstacolele / probele principale vor fi monitorizate de arbitri.

9.2. Pe traseu și la Finish vor fi amenajate puncte de hidratare.

9.3. La centrul de concurs va fi un echipaj medical de urgență. Organizatorul poate decide amenajarea de puncte suplimentare de prim-ajutor, pe traseu.

10. PROGRAMUL CURSEI

Programul cursei va fi afișat pe pagina de internet a cursei / organizatorului, pentru fiecare ediție în parte.

11.DESCALIFICARE / RETRAGERE DIN CURSĂ
11.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă acest

regulament sau într-una din următoarele situații:

– pierderea numărului de concurs;

– nerespectarea traseului;

– omiterea / ocolirea intenționată a unuia sau mai multe din obstacolele de pe traseu, fără a efectua exercițiile de penalizare obligatorii în acest caz;

– utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei sau primirea de ajutor de la alte persoane decât participanții înscriși în cursă;

– aruncarea gunoiului pe traseu; ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control sau la punctele de alimentare;

– lipsa de respect față de ceilalţi participanţi, organizatori, voluntari; – în alte situații excepționale.

11.2. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea să continue cursa, indiferent de motiv, trebuie să informeze organizatorul imediat, la start sau la punctele de control. Neanunțarea retragerii din cursă poate demara operațiuni de căutare și salvare ale căror consecințe vor fi suportate de către participantul implicat.

12. SUPORTERI

12.1. Este interzis suporterilor și spectatorilor să însoțească participanții în cursă. De asemenea, este interzis ajutorul de orice fel din exterior, excepție făcând punctele de alimentare de unde participanții pot primi alimente și băuturi energizante de la suporteri și spectatori.

12.2. Organizatorul încurajează spiritul fair-play și colaborarea între participanți în ce privește depășirea obstacolelor de pe traseu. Susținem de asemenea, parcurgerea cursei pe echipe.

12.3. Organizatorul poate penaliza / descalifica participanții ai căror suporteri nu respectă aceste reguli.

13.SCHIMBARE TRASEU – ANULAREA CURSEI
13.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul în orice moment; modificările de

traseu vor fi anunțate în prealabil.

13.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula / amâna cursa în cazuri excepționale, cu condiția ca toți participanții să fie anunțați în prealabil.

13.3. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile și / sau alte condiții speciale organizatorul își rezervă dreptul de a opri cursa sau de a modifica bariera orară.

14. MĂSURI DE SIGURANŢĂ

14.1. Pe parcursul cursei circulația rutieră pe drumurile publice nu va fi restricționată, de aceea pe unele porțiuni de traseu se pot întâlni autovehicule. Participanții au obligația de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

14.2. Pentru urgențe medicale sau accidentări, vor fi organizate puncte de prim ajutor la start și, la alegerea organizatorului, pe traseu.

14.3. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participării la Ultimate Mudness.

14.4. Participanții au obligația de a aborda fiecare obstacol întâlnit pe traseu așa cum le este indicat la ședința tehnică și de către arbitrii fiecărui obstacol în parte. Orice altă manieră de trecere a unui obstacol este interzisă.

15.REGLEMENTĂRI FINALE

15.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi în nume propriu sau prin cesiune către partenerii concursului, orice material fotografic, video și audio cu participanții Ultimate Mudness din timpul desfășurării concursului (inclusiv de la linia de start / finish și de la premiere).

15.2. Prin înscrierea la cursă participanții declară ca sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator, astfel încât sa fie păstrate și prelucrate în scopul desfășurării Cursei.

15.3. Prin înscrierea la Ultimate Mudness, se consideră ca înțelese și acceptate prevederile prezentului regulament de către fiecare participant în parte.

Persoana de contact și reprezentantul legal al Organizatorului:

Adrian Simion
E-mail: contact@runsilvania.ro Telefon: 0753 253 707 www.runsilvania.ro